پیش دبستانی و دبستان هوشمند سُــــــها

تولدها
ماه های تولد دانش آموزان،دبیران و پرسنل
متولدین امروز:
1400/7/1
امروز کسی متولد نشده است!
متولدین فردا:
1400/7/2
فردا کسی متولد نشده است!
متولدین روزهای آینده:
تا 1400/8/1
تا آخر ماه کسی متولد نشده است!